Śpiew

Beata Ryczek

Instruktorka śpiewu, uczęszczała do Lubelskiej Szkoły Muzyki Rozrywkowej, gdzie rozwijała techniki wokalne. Studiowała też muzykę popularną w klasie śpiewu na University of Highlands and Islands w Szkocji, gdzie poszerzyła swoją wiedzę, doświadczenie sceniczne i muzyczne horyzonty. Brała udział w wielu przeglądach, konkursach i festiwalach piosenki, odnosząc sukcesy. Współpracowała też z wieloma zespołami muzycznymi. Na zajęciach, oprócz dobrej atmosfery, kładzie nacisk na właściwy, zgodny z preferencjami muzycznymi ucznia dobór repertuaru. Uważa, że jedną z kluczowych zasad nauki śpiewu jest niewymuszone, swobodne posługiwanie się głosem oraz zachowanie jego unikatowej barwy.