nauczyciel perkusji

Perkusja

Jakub Komsta

Jakub Komsta edukacje muzyczną i przygodę perkusyjną zaczł juz od najmłodszych lat. Jest absolwentem Szkoły Muzycznej I stopnia im. W. Lutosławskiego oraz Lubelskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II stopnia. Aktualnie student na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa na UMCS w Lublinie. Występował na wielu lubelskich scenach. Głównie porusza się w takich stylistykach jak: rock, funk, jazz, pop oraz gospel. Brał udział w konkursach wojewódzkich oraz ogólnopolskich. Aktualnie bierze udział w kilku lubelskich projektach muzycznych.