konkurs wokalny

Koledy, pastorałki, piosenki świąteczne.

Christmas Rock Singing


Regulamin

Organizatorzy:

Rock Music School, FX-Music Group, MAGNUS - Hurtownia Muzyczna


Nagrania (link do kanału YouTube lub Vimeo) przesyłamy do 18 grudnia 2020r na adres e-mail Organizatora .

Rozstrzygnięcie konkursu – 30 grudzień 2020.


- Popularyzacja piosenki świątecznej
- Promocja młodych talentów
- Promocja kreatywnego spędzania wolnego czasu


- Konkurs jest adresowany do dwóch grup wiekowych - 9-14 lat oraz 15-19 lat
- Repertuar: kolędy, pastorałki oraz inne piosenki świąteczne w języku polskim, bądź innym wybranym przez wykonawcę.
- Jak to zrobić? Nic prostszego! ;) Znajdź wersję instrumentalną ulubionego utworu --> odpal go w tle --> pięknie zaśpiewaj, nagrywając całość telefonem lub innym sprzętem posiadającym możliwość nagrywania --> jeśli grasz na instrumencie, możesz również wykorzystać własny akompaniament --> wybierz jedną z opcji przesłania --> wyślij do nas --> cierpliwie oczekuj na werdykt, który znajdziesz na stronie facebookowej Organizatora.
Uczestnicy będą oceniani przez rzetelne i obiektywne jury, powołane przez Organizatora.


- stopień trudności wykonywanego utworu
- poprawność językowa
- ogólne wrażenie artystyczne


Jury przyzna trzy nagrody: I, II i III miejsce w dwóch kategoriach wiekowych - bądźcie czujni! ;)
- I miejsce - mikrofon oraz nagranie 2 utworów w studiu nagrań RMS
- II miejsce - nagranie 2 utworów w studiu nagrań RMS
- III miejsce - nagranie 1 utworów w studiu nagrań RMS
Filmy laureatów zostaną opublikowane na stronie Organizatora po ogłoszeniu wyników

Organizator będzie wymagał od uczestników: skan oświadczenia (podpisany przez rodzica/opiekuna) oraz link do nagrania video przesłany mailem.

Skan zgłoszenia/oświadczenia (podpisany przez rodzica/opiekuna) oraz link do nagrania video prosimy przesłać mailem na adres: kontakt@rms.edu.pl

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

wycieczka lublin
wycieczka lublin
wycieczka lublin
wycieczka lublin
wycieczka lublin
wycieczka lublin
wycieczka lublin
wycieczka lublin
wycieczka lublin