Zajęcia ON-LINE

Cena za pojedyńczą lekcję gry (bez umowy) na wybranym instrumencie i naukę śpiewu - 150zł /1 lekcja (z VAT)

nauka gry na pozostałych instrumentach i nauka śpiewu (umowa)125 zł / 1 lekcja (z VAT)
Wypożyczanie instrumentów

gitara elektrycznazapytaj w biurze gitara akustycznazapytaj w biurze gitara klasycznazapytaj w biurze gitara basowazapytaj w biurze perkusjazapytaj w biurze saksofon200zł/mies. *Pomiedzy uczniem a RMS Zawierana jest umowa wyporzyczenia sprzętu muzycznego, oraz pobierana umowna opłata zabezpieczenie w postaci kaucji za instrument.


WYNAJEM SAL DO PRÓB

SALA 1

(zestaw perkusyjny, nagłośnienie wokal, klawisze, kombo basowe, kombo gitarowe)

SALA 2

(zestaw perkusyjny, nagłośnienie wokal, klawisze, kombo basowe, kombo gitarowe)

SALA 3

(profesjonalna sala z wytłumieniem z pianinem cyfrowym 88 ważonych kl. + combo gitara akustyczna lub wokal)

SALA 4

(głowa+kolumna gitarowa, kombo gitarowe, 2x gitara akustyczna, gitara elektryczna)