Polityka prywatności

Informacje o tym, w jaki sposób traktujemy prywatność członków oraz korzystanie z naszych produktów i usług.

Firma RMS E. Dzikowska M. Fidecki sp. j. (zwana dalej „RMS”) zastrzega sobie prawo do zmiany tych zasad poprzez aktualizację tej strony. Jako uczestnik zajęć/opiekun zostaniesz poinformowany w przypadku bardziej istotnych zmian. Te zasady obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Administrator danych osobowych i dane kontaktowe: 
RMS E. Dzikowska, M. Fidecki sp.j. 
Anny Walentynowicz 34 
20-328 LUBLIN 
kontakt@rms.edu.pl

Jeśli uważasz, że zostały naruszone przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych lub masz inne przemyślenia dotyczące danych osobowych, możesz skontaktować się z krajową agencją ds. ochrony danych.
Celem niniejszej polityki prywatności jest poinformowanie Cię o tym:
Jakie informacje na Twój temat gromadzimy
W jaki sposób udostępniamy Twoje dane stronom trzecim
Dlaczego przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe
Jakie masz prawa jako uczestnik zajęć/opiekun

Jakie informacje na Twój temat gromadzimy

Aby móc wypełnić przedmiot naszej umowy z Tobą – członkiem, a także pozostać z Tobą w kontakcie, zapewnić Ci dobry poziom obsługi, zachować bezpieczeństwo i polepszyć Twoje doświadczenie z kontaktów z nami, musimy gromadzić Twoje dane osobowe oraz dane o użytkowaniu.Informacje umożliwiające identyfikację: Imię i nazwisko, data urodzenia, pesel, zdjęciaInformacje kontaktowe: Adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mailInformacje o płatności: informacje o transakcjachInformacje historyczne: umowy z ubiegłych lat, historia zajęć grupowych, historia zajęć indywidualnych, wiadomościInformacje/media: zdjęcia, nagrania video umieszczone na stronie www.rms.edu.pl, www.youtube.pl, www.vimeo.com, www.flickr.com

W jaki sposób przechowujemy Twoje dane osobowe

Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywa się w obrębie UE / EOG. Twoje dane osobowe są przechowywane przez okres do 12 miesięcy po anulowaniu uczestnictwa w zajęciach lub 12 miesięcy po ostatniej płatności. Wyjątek stanowią sytuacje, w których uczestnik zajęć został zawieszony zgodnie z umową. W takich przypadkach dane osobowe są zapisywane w celu identyfikacji osoby zawieszonej w systemie z dostępem zastrzeżonym dla personelu RMS. W jaki sposób udostępniamy Twoje dane stronom trzecim Otrzymujemy od stron trzecich pomoc ws. oferowania naszych usług, np. od podwykonawców do opracowań dot. członkostwa, płatności, przechowywania danych, komunikacji, jak i obsługi oraz rozwoju w dziedzinie IT. Osoby te mają dostęp do Twoich informacji w sposób, który jest im niezbędny do wykonywania zleconych im przez nas zadań i są one zobowiązane do nieujawniania oraz niewykorzystywania tych informacji w jakimkolwiek innym celu.

Dlaczego przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone tylko pod warunkiem, że została zawarta umowa lub wyrażona zgoda, w przypadku wymogu ustawowego lub, jeżeli istnieje uzasadniony interes administratora danych osobowych (znany pod nazwą salda odsetek). Umowa Przetwarzamy niektóre dane osobowe w celu wypełnienia przedmiotu umowy o uczestnictwo w zajęciach i aby móc oferować Ci możliwość korzystania z naszych zajęć. Aby zostać uczestnikiem zajęć RMS, musisz podpisać naszą umowę o realizcję nauki w RMS i potwierdzić, że zostałeś poinformowany o zasadach określonych w tej polityce prywatności. Wymagania ustawowe W celu przestrzegania ustawowych wymogów nałożonych na nas przez lokalne prawo, przetwarzamy faktury i historię płatności. Zgoda Niektóre dane osobowe można zapisać i / lub wykorzystać tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę.

Twoje prawa jako uczestnika zajęć

Zgodnie z przepisami ustawowymi masz prawo do: Uzyskania informacji o wszelkich danych osobowych, które są przez nas przechowywane. Zażądania korekty nieprawidłowych danych osobowych, ograniczenia ich zakresu lub usunięcia ich. Kwestionowania każdego rodzaju przetwarzania opartego na saldzie odsetek. Uzyskania informacji o danych przetwarzanych na podstawie zgody lub odwołania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Otrzymywania wszelkich danych osobowych, które sam dostarczyłeś w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego (przenośność danych). Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, możesz odwiedzić naszą firmę w godzinach pracy i dokonać weryfikacji przy pomocy ważnego dokumentu tożsamości.

Scroll to Top