Pedagog i muzyk, absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej z wiedzą o kulturze, Społecznego Ogniska muzycznego Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Lublinie w klasie fortepianu oraz Szkoły Muzycznej II st. im. Witolda Lutosławskiego w Lublinie w klasie trąbki. Od kilku lat nauczycielka muzyki w szkołach podstawowych oraz prowadząca klasę fortepianu, trąbki oraz śpiewu. Przez wiele lat zdobywała wiedzę i doświadczenie pracując z dziećmi i młodzieżą w placówkach szkolnych i przedszkolnych. Wieloletnia instruktorka pianina i trąbki jednego z lubelskich ognisk muzycznych. Ponadto współpracuje z wieloma zespołami oraz orkiestrami dętymi na terenie całego województwa teraz nauczycielka w Rock Music School.

Dlaczego

Rock Music School?

Scroll to Top